Sivusto ei toimi oikein koska javascript ei ole käytössä. Ota javascript käyttöön selaimessasi. Ohjeet »

Toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteiden avulla käyttöliittymässä tehtävien valintojen ja tuotenimikkeiden välille luodaan säännöstöjä joko sallimalla mahdollisia tai kieltämällä mahdottomia kombinaatioita ja valintoja. Pienellä määrällä säännöstöjä voidaan hallita suurta määrää tuotenimikkeiden mahdollisia kombinaatioita.

Valtaosa markkinoilla olevista CPQ-työkaluista ovat joko sääntö- tai rajoitepohjaisia. Työkalun käyttökohteesta ja mallinnettavan tuotetiedon rakenteesta riippuu se, kannattaako työkalu rakentaa käyttäen sääntöjä vai rajoitteita tai mahdollisesti molempia. Näiden lisäksi säännöstöä ja erilaista laskentaa voidaan tehdä erilaisten funktioiden kautta. Summium CPQ:ssa kaikki kolme toimintaperiaatetta ovat käytettävissä samanaikaisesti, mikä tuo työkaluun joustavuutta tehden siitä markkinoiden tehokkaimman myyntikonfiguraattorin.

engines_img
Sääntöpohjainen
Säännöt ovat muotoa ”jos valitaan A, niin sitten valikoituu myös B”. Koska säännöt ovat yksisuuntaisia, B:n valinnalla ei ole vaikutusta A:han. Säännöt voivat olla myös ehdollisia asettaen jonkin vaihtoehdon oletusarvoiseksi mutta sallien käyttäjän kuitenkin vaihtaa sen. Tällöin esimerkiksi yhdellä esivalinnalla voidaan asettaa monta valintaa oletusarvoiseksi ilman, että käyttäjän tarvitsisi tehdä kukin valinta alatasolle erikseen.

Säännöt ovat todella hyödyllisiä tilanteissa, joissa halutaan kieltää tai sallia yksittäisiä valintoja tai joissa tehtyjen valintojen seurauksena mahdottomia valintoja ja tuotekomponentteja halutaan piilottaa käyttöliittymästä. Tämä saattaa olla tarpeellinen esimerkiksi tuotevalitsintyyppisissä sovelluksissa, joissa käyttöliittymässä näkyvien valintojen tai tuotteiden suurta määrää halutaan rajata tehtyjen valintojen perusteella.

Rajoitepohjainen
Toisin kuin säännöt, rajoitteet toimivat molempiin suuntiin. Rajoitteet asettavat valinnoille raja-arvoja, joiden rajoissa kyseisen valinnan vaihtoehdot ovat mahdollisia. Tällöin esimerkiksi kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia, jotka ovat suurempia kuin alaraja mutta pienempiä kuin yläraja. Käytettäessä rajoitteita tehtyjen valintojen seurauksena mahdottomat valinnat ja tuotekomponentit näkyvät käyttöliittymässä mutta niiden valitsemista on rajoitettu. Jos käyttäjä haluaa valita kielletyn vaihtoehdon, työkalu ilmoittaa mitkä valinnat täytyy muuttaa, jotta kyseinen vaihtoehto on mahdollinen.

Rajoitteet ovat todella hyödyllisiä tilanteissa, joissa valinnoille halutaan asettaa raja-arvoja sekä kiellettyjen valintojen halutaan näkyvän käyttöliittymässä. Tällöin käyttäjä on tietoinen siitä, jos jonkin kiinnostavan valinnan tekeminen onkin estetty aikaisemmin tehdyn valinnan seurauksena. Koska rajoitteet toimivat molempiin suuntiin, yksi valinta saattaa vaikuttaa ketjureaktion tavoin myös muihin valintoihin. Tällöin käyttäjä usein pääsee nopeasti haluamaansa lopputulokseen jo muutamalla valinnalla.

Funktiopohjainen
Funktioilla voidaan toteuttaa monia sellaisia toimintoja, joita ei voida tehdä säännöillä ja rajoitteilla. Tällaisia toimintoja ovat erilaiset matemaattiset ja ehdolliset funktiot, joita käytetään mm. matemaattisissa laskutoimituksissa. Lisäksi kaikkein vaativimmissa toiminnoissa voidaan yhdistää useita eri funktioita yhdeksi funktioksi tai käyttää ohjelmoitavia variableja. Työkalun perussäännöstöä harvemmin toteutetaan yksin funktioilla, vaan pikemminkin ne toimivat sääntöjen ja rajoitteiden lisänä.

Funktiot ovat todella hyödyllisiä erilaisissa matemaattisissa laskutoimituksissa, kuten useista eri tekijöistä koostuvien hintojen, kustannusten, katteiden ja lukumäärien laskemisessa. Funktioilla voidaan myös vaikuttaa sääntöjen ja rajoitteiden aktivoitumiseen ja valintojen näkymiseen käyttöliittymässä. Lisäksi funktioita voidaan hyödyntää mm. haettaessa suuresta datamäärästä halutuilla kriteereillä sopiva arvo.