Sivusto ei toimi oikein koska javascript ei ole käytössä. Ota javascript käyttöön selaimessasi. Ohjeet »

CPQ: Konfiguroi. Hinnoittele. Tarjoa.

Vuonna 2010 Gartner Group on lanseerannut termin CPQ, joka tulee sanoista Configure (konfiguroi), Price (hinnoittele) ja Quote (tarjoa). Se tarkoittaa visuaalista selainpohjaista ohjelmistotyökalua, joka auttaa yrityksiä myymään monimutkaisia sekä räätälöitäviä tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Termit CPQ-työkalu ja myyntikonfiguraattori tarkoittavat usein samaa asiaa.

meeting_img
Konfiguroi
Konfiguroi ennalta määriteltyjen myyntivalintojen perusteella asiakastarpeiden mukainen tuote- ja palvelukokonaisuus. Työkalu sallii ainoastaan mahdollisten myyntivalintojen tekemisen.

Hinnoittele
Hinnoittele konfiguroitu tuote- ja palvelukokonaisuus automaattisesti ja reaaliajassa. Työkalu mahdollistaa eri hinnoittelumenetelmien käytön sekä myyjän antaa yksilölliset kate- ja alennusprosentit.

Tarjoa
Muodosta tehdyn konfiguraation mukaiset tarjoukset tarvittavine havainnekuvineen sekä kaupallisine ja teknillisine liitedokumentteineen. Työkalu mahdollistaa asiakaskohtaisten muutosten tekemisen tarjoukseen.


CPQ-työkalu voidaan räätälöidä ominaisuuksiltaan hyvin asiakaskohtaiseksi riippuen asiakkaan tarpeesta, tuotetarjoamasta ja käytön laajuudesta. Myyjän tarjous- ja hinnoittelutyökaluna se saattaa sisältää kattavat tarjousdokumentit ja hintatiedot, kun taas tuotetarjoaman esittelytyökaluna se ei välttämättä sisällä lainkaan konfigurointi- ja tarjousmahdollisuutta vaan ainoastaan auttaa asiakasta löytämään olemassa olevasta tuotetarjoamasta omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan tuotteen. Vastaavasti maailmaanlaajuisen myyntiverkoston käytössä työkalu saattaa olla integroitu useisiin ulkoisiin tietojärjestelmiin, kun taas muutamien käyttäjien kohdalla integraatioita ei välttämättä tehdä lainkaan.

engine_img

CPQ-työkalu voi olla:

  • Myyjän tarjous- ja hinnoittelutyökalu
  • Tuotteiden konfiguroinnin ja suunnittelun visuaalinen työkalu
  • Projektikonfiguraattori
  • Asiakkaan tilaustyökalu
  • Tuotetarjoaman esittelytyökalu
  • Tuotevalitsintyökalu ja e-katalogi
  • Globaalin myyntiverkoston hallinnan työkalu
  • Markkinoinnin ja tuotelanseerausten hallinnan työkalu