Sivusto ei toimi oikein koska javascript ei ole käytössä. Ota javascript käyttöön selaimessasi. Ohjeet »

Myyntikonfiguraattorin hyödyt

80 % asiakkaista ostaa tarvitsemansa tuotteet siltä yritykseltä, jolta ostaminen on tehty asiakkaalle mahdollisimman helpoksi (lähde: Gartner Group). Summium CPQ-työkalulla löydät vaivattomasti monimutkaisesta tuotetarjoamasta asiakastarpeita vastaavan tuote- ja palvelukokonaisuuden sekä teet ajantasaiset hintatiedot sisältäviä virheettömiä tarjouksia aiempaa nopeammin ja enemmän, joka kerta.

Lisäksi Summium CPQ selainpohjaisena pilvipalveluna on myyjän tai asiakkaan käytettävissä missä vain ja milloin vain. Kaikki tämä tarkoittaa helppoa käytettävyyttä, asiakkaiden hankintapäätöksen helpottumista, tyytyväisempiä asiakkaita, myyjien ammattitaidon lisääntymistä ja ennen kaikkea välitöntä myynnin kasvua.

CPQ Benefits

Tuotetarjoaman parempi hallinta

Paremmin asiakastarpeita vastaavat toimitukset
Myynnin ja suunnittelun validiteetti paranee, sillä päätöksenteko ja tuotteen konfigurointi voidaan standardoida ja siirtää lähemmäksi päätöksentekorajapintaa eli myyjältä tai suunnittelijalta asiakkaalle. Tällöin toimitukset vastaavat lähemmin asiakkaan tarpeita, virheellisten toimitusten määrä vähenee ja muutostarpeisiin voidaan reagoida nopeammin.
Läpinäkyvä viestintä
Summium CPQ tehostaa myynnin, tuotekehityksen ja tuotannon välistä viestintää, koska ajantasaiset myynti- ja tuotetiedot ovat välittömästi kaikkien osapuolten käytettävissä. Tällöin myynti myy sitä, mitä tuotekehitys voi suunnitella ja tuotanto valmistaa, ja päinvastoin.
Integroi kaikki tarjous-tilausprosessissa tarvittavat tiedot
Koska Summium CPQ on täysin integroitavissa kaikkiin yleisimpiin tietojärjestelmiin (ERP, PDM, CRM, CAD, BI), on kaikki myyjien tarvitsema tieto käytettävissä yhdessä käyttöliittymässä. Tällöin ulkoa muistettavien asioiden määrä vähenee eikä ajantasaista hinta- tai tuotetietoa tarvitse etsiä organisaation eri osista. Vastaavasti tilaustiedot täytyy syöttää ainoastaan kerran yhteen tietojärjestelmään.
Poistaa kasvun esteitä
Summium CPQ poistaa kasvun esteitä tehostamalla merkittävästi nykyistä mahdollisesti MS Excel-pohjaista myyntikonfiguraattoria ja tarjous-tilaustyökalua.
benefits_img_1

Tuottavampi myyntiprosessi

Virheetön hinnoittelu ja tarjousdokumentaatio
Summium CPQ:n automaattisen hinnoittelutyökalun ja dokumenttigeneraattorin ansiosta hinnoittelussa ja tarjousdokumenteissa esiintyvät virheet eliminoituvat, sillä myyjien ei enää tarvitse laatia dokumentteja manuaalisesti kullekin tuotevariaatiolle ja asiakkaalle erikseen. Tällöin toimintatavat, hinnat ja dokumentaatiot ovat kaikkien myyjien kohdalla myös yhteneväiset.
Nopeammat tilaukset
Myyntisykli lyhenee keskimäärin 27 % (lähde: Aberdeen Group) tehostuneen myyntiprosessin seurauksena. Erään asiakkaamme onnistui Summium CPQ:n avulla nopeuttaa tarjousprosessiaan kahdesta viikosta muutamaan tuntiin.
Raportoitavuuden ja ennustettavuuden paraneminen
Summium CPQ:n avulla myynnin raportoitavuus ja ennustettavuus paranevat, sillä kaikki tarjous- ja tilaustiedot löytyvät yhdestä tietokannasta. Tämä puolestaan tukee tuotannonsuunnittelua.
Vapautuneet resurssit
Nopeutuneen myyntiprosessin seurauksena resursseja vapautuu muihin toimintoihin, kuten asiakassuhteiden vahvistamiseen ja lisämyyntiin, mikä vastaavasti tarkoittaa asiakastyytyväisyyden ja liikevaihdon kasvua.
benefits_img_2

Välitön myynnin kasvu

Enemmän annettuja tarjouksia
Myyjät voivat lähettää ostajille laadukkaampia ja räätälöidympiä tarjouksia jopa puolet aiempaa enemmän (lähde: Aberdeen Group). Tämä näkyy myös myynnin ja kannattavuuden kasvuna. Erään arvion mukaan CPQ-työkalun kokonaisvaltainen käyttö auttaa yrityksiä kasvattamaan myyntiään jopa 10 % (lähde: Gartner Group).
Suurempi keskimääräinen kaupan koko
Summium CPQ helpottaa asiakkaan hankintapäätöstä, koska tuote ja tarjous voidaan esittää asiakkaalle selkeästi ja yksinkertaisesti sekä hankintapäätökseen vaikuttavien valintojen ja tuoteominaisuuksien kautta. Tällöin CPQ-työkalun käyttö auttaa yrityksiä kasvattamaan kaupan kokoa keskimäärin jopa 105 % (lähde: Aberdeen Group).
Vakuuttavammat myyntineuvottelut
Summium CPQ lisää myyntineuvotteluissa myyjän vakuuttavuutta, sillä Summium CPQ:n avulla mahdolliset tuotevariaatot voidaan esittää visuaalisesti käyttäen asiakkaalle tuttuja termejä. Lisäksi Summium CPQ antaa halutun tuotekonfiguraation, hintatiedon ja juuri kyseiseen tuotteeseen liittyvän dokumentaation välittömästi, mikä edesauttaa positiivisen ensivaikutelman luomista ja lisää asiakkaan uskoa toimittajaan mahdollisena liiketoimintakumppanina.
Myyjien teknisen osaamisen merkitys vähenee
Myyjien itseluottamus, turvallisuuden tunne ja motivaatio kasvavat, koska Summium CPQ sallii ainoastaan mahdollisten myyntivalintojen tekemisen. Tällöin myös uudet myyjät ja ulkopuoliset jälleenmyyjät voivat välittömästi omaksua myytävän tuotevalikoiman.
benefits_img_3

Helppo käyttöönotto ja käytettävyys

Toimitus käyttövalmiina
Toimitusvaiheessa Summium CPQ on heti käyttövalmiina, jolloin sen käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Summium CPQ on järeä ja todella monipuolinen työkalu, jonka toimitusprosessissa asiakkaan tuotetarjoama mallinnetaan järjestelmään. Tällöin Summium CPQ usein korvaa asiakkaan aikaisemman MS Excel- tai Word-pohjaisen järjestelmän.
Nopea takaisinmaksuaika
Helpon käyttöönoton ja välittömien hyötyjen, kuten suoraviivaistuneen myynti-tuotekehitys-tuotanto-prosessin ja manuaalisten työvaiheiden poistumisen, seurauksena Summium CPQ:n takaisinmaksuaika on todella nopea.
Täysin muokattavissa
Summium CPQ on sääntö-, rajoite- ja funktiopohjainen konfiguraattori, mikä tuo huomattavaa joustavuutta tuotemallin rakentamiseen. Lisäksi Summium CPQ:n käyttöliittymä on täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaisesti. Vastaavasti tuotemalliin tehdyt tuote- ja hintamuutokset näkyvät välittömästi käyttöliittymässä.
Käytettävissä missä vain, milloin vain
Summium CPQ toimii selainpohjaisena pilvipalveluna, jolloin se on helposti kaikkien myyjien, partnereiden ja asiakkaiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Täten Summium CPQ mahdollistaa mm. globaalin myyntiverkoston, hinnoittelun ja tuotelanseerausten paremman hallinnan.