Sivusto ei toimi oikein koska javascript ei ole käytössä. Ota javascript käyttöön selaimessasi. Ohjeet »

Asiakkaidemme menestystarinoita

Wapice on kehittänyt Summium CPQ -työkalua läheisessä yhteistyössä johtavien teollisuusyritysten kanssa jo vuodesta 2000 lähtien. Nykyisin Summium CPQ:lla on tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä eri puolilla maailmaa. Asiakaskuntamme koostuu sekä pienistä että suurista mm. koneenrakennus-, prosessi-, elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä palvelualan yrityksistä. Tutustu tarkemmin menestystarinoihimme.

customers_img

Valitse asiakas:

 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMIUM CPQ TEHOSTAA TILAUSTEN HALLINTAA

ABB on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsin Zürichissä. Yhtiön tuoteportfolio koostuu mm. moottoreista, roboteista, pienjännitetuotteista sekä voimansiirron, sähkönjakelun sekä teollisuuden ja sähkölaitosten tuotantoprosessien energiatehokkuutta parantavista tuotteista. ABB:n palveluksessa on noin 145 000 henkilöä noin 100 maassa.

Olemme toimittaneet ABB:lle kolme eri käyttötarkoituksiin suunnattua erillistä Summium CPQ ratkaisua.

 
TUOTTEIDEN TEKNINEN VALINTA
ABB-low-ref-img

Ratkaisu

ABB lanseerasi Summium CPQ:n avulla kokonaan uuden sähkökytkinsukupolven. Työkalu toimii tuotteiden teknisenä valintatyökaluna, jolla ABB:n asiakas itse konfiguroi tarpeidensa mukaisen sähkökytkimen. Sähkökytkimestä syntyy uniikki tuote, joka viedään ABB:n ERP-järjestelmään ja jolle muodostuu tilauskoodi. Myöhemmin asiakas voi tilata konfiguroimansa sähkökytkimen kyseisen tilauskoodin perusteella. Työkalu muodostaa sähkökytkimestä erilaisia teknisiä piirustuksia ja muita dokumentteja. Työkalulla on maailmanlaajuisesti tuhansia käyttäjiä.

Hyödyt

Summium CPQ helpottaa räätälöityjen sähkökytkimien myyntiä tehden siitä aidosti asiakaslähtöistä, sillä kytkimien konfiguroiminen ja tilaaminen on ulkoistettu suoraan ABB:n omille asiakkaille. Tällöin sähkökytkimet vastaavat paremmin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Lisäksi koska asiakas saa automaattisesti työkalusta tarvittavat tekniset dokumentaatiot, vapauttaa se ABB:n resursseja dokumenttien laatimisesta muihin toimintoihin.

 
TUOTTEIDEN VISUAALINEN ESITTELY JA MARKKINOINTI
ABB-sub-ref-img

Ratkaisu

ABB käyttää Summium CPQ:ta Sähköverkon suojaus- ja automaatiotuotteiden visuaalisena markkinointi- ja esittelytyökaluna, jonka avulla käyttäjä voi muutamalla valinnalla määrittää käyttökohteeseensa ja tarpeisiinsa soveltuvan tuotteen. Tuotteisto esitetään havainnollisesti selkeinä kuvina, jonka ohessa löytyy lisätietoa kyseisestä tuotteesta. Soveltuva tuotteisto rajautuu lyhemmäksi käyttäjän tekemien valintojen tuloksena. Löydettyään sopivan tuotteen, käyttäjä ohjataan joko ABB:n Internetsivuille tai ottamaan yhteyttä myyntiin. Työkalu on ABB:n asiakkaiden käytössä maailmanlaajuisesti.

Hyödyt

Summium CPQ mahdollistaa ABB:lle visuaalisen tavan esitellä tuotteitaan Internetissä ja heidän asiakkailleen helppokäyttöisen itsepalvelurajapinnan tuotetarjoamaan tutustumiseen. Työkalu helpottaa asiakkaan ostopäätöstä, koska tämä voi oman käyttökohteensa ja omien tarpeidensa perusteella eikä niinkään tuotteiden ehdoilla rajata mahdollista tuotelistaa lyhemmäksi. Tällöin asiakkaiden ei tarvitse syvällisesti tuntea tuotteita teknisesti osatakseen valita itselle parhaiten soveltuvan tuotteen.

 
OHJELMISTOLISENSSIEN HINNOITTELU JA MYYNTI
ABB-dis-ref-img

Ratkaisu

Sähköasema-automaatio -yksikkö käyttää Summium CPQ:ta uusien ohjelmistolisenssien ja niihin liittyvän laitteiston myymiseen ja hinnoittelemiseen. Myös nykyisten lisenssien laajentaminen ja päivittäminen uusiin versioihin tehdään Summium CPQ:n kautta. Vaikka kaikki lisenssit ovat samassa työkalussa, voidaan käyttäjien näkymiä rajata käyttöoikeuksia muuttamalla. Työkalu on satojen myyjien käytössä ympäri maailmaa. Summium CPQ:n käyttöönoton myötä aikaisemmin käytössä olleista taulukkolaskentaohjelmista on luovuttu hinnoittelutyökaluina.

Hyödyt

Uusien lisenssien myyminen ja olemassa olevien päivittäminen maailmanlaajuisesti on helpompaa ja paremmin hallittavissa, sillä Summium CPQ ohjaa käyttäjää ja mahdollistaa ainoastaan sallittujen valintojen tekemisen. Hinnoittelu on ajantasaista ja yhtenäistä kaikkien myyjien kohdalla samalla mahdollistaen globaalin hinnoittelun hallinnan erilaisille asiakkaille. Manuaalisen työn määrä on vähentynyt, koska työkalu luo tarvittavat dokumentit automaattisesti. Myös raportointi ja myynnin seurattavuus ovat helpottuneet Summium CPQ:n käytön myötä.

 

TUOTTEIDEN VISUAALINEN SUUNNITTELUTYÖKALU

Oy Elkamo Ab on kansainvälisesti toimiva sähkönjakelujärjestelmiä valmistava yritys, jonka erityisosaamista ovat muuntamotuotteet. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat teollisuuden ja energiayhtiöiden sähkönjakeluun tarkoitetut muuntamokokonaisuudet sisältäen keskijännite- ja pienjännitekoneistot sekä jakelumuuntajat.

elkamo-ref-img

Ratkaisu

Summium CPQ on Elkamon asiakkaiden ja myyjien käytössä tuotteiden visuaalisena suunnittelutyökaluna, jonka avulla käyttäjä voi konfiguroida tarpeidensa mukaisen tuotteen. Työkalu muodostaa tuotteesta kuvia, projektiin liittyviä tietoja sekä teknisiä dokumentteja. Lisäksi työkalu on integroitu yrityksen ERP-järjestelmään. Elkamo on ajan kuluessa laajentanut Summium CPQ:n käyttöä yhä useampiin tuotteisiinsa.

Hyödyt

Summium CPQ:n käyttöönoton myötä tarjousprosessi on tehostunut ja nopeutunut. Tarjouksen mukana asiakkaalle voidaan lähettää lisäarvoa tuottavia teknisiä tietoja sekä tuotetta havainnollistavia kuvia. Yksi keskeinen hyöty on myös se, että tuotteet kulkevat yhdenmukaisena yrityksen eri prosessien läpi myyntitilanteesta valmistukseen saakka. Lisäksi järjestelmäintegraatio helpottaa ja nopeuttaa asiakasyhteistyötä.

AJANTASAINEN TUOTETIETO MYYNNILLE YHDESSÄ KÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ

Flowrox Oy valmistaa venttiileitä ja pumppuja erityisesti kaivos-, mineraali-, energia- ja ympäristöteollisuuden vaativiin tarpeisiin. Valtaosa yrityksen myynnistä menee vientiin ympäri maailmaa joko suoramyyntinä, tytäryhtiöiden tai lukuisten partnereiden kautta.

flowrox-ref-img

Ratkaisu

Tuotteiden konfigurointi tehdään Summium CPQ:ssa, joka laskee tuotteelle myös hinnan ja muodostaa sille tarjousdokumentaation. Summium CPQ saa nimiketiedot PDM-järjestelmästä, jossa on tuotetiedon Master Data. Kun tarjous muuttuu tilaukseksi, lähetetään konfiguroidun tuotteen moduulitiedot PDM-järjestelmään ja asiakastiedot ERP-järjestelmään. Flowrox on ajan kuluessa laajentanut Summium CPQ:n käyttöä yhä useampiin tuotteisiinsa.

Hyödyt

Summium CPQ mahdollistaa standardoidun sähköisen tuoteportfolion ja hinnaston hyödyntämisen sekä yhtenäisen tarjousdokumentaation yrityksen myynnille. Järjestelmäintegraatioiden kautta myynnillä on käytettävissään viimeisin tuotetieto. Myös manuaalisen työn määrä on vähentynyt, sillä tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmästä toiseen. Näiden seurauksena tarjousprosessi on helpottunut ja nopeutunut sekä teknisen tuen määrä huomattavasti vähentynyt.

MYYMÄLÄKETJUN KESKITETTY TILAUSTYÖKALU

Kalustetukku on täyden palvelun keittiömyymälä, joka tarjoaa keittiön lisäksi myös kylpyhuoneen ja säilytystilojen kalusteratkaisut. Myös suunnittelu-, asennus- ja rahoituspalvelut kuuluvat heidän palvelutarjoamaansa. Suomessa yrityksellä on toistakymmentä myymälää. Asiakaskunta koostuu sekä yksittäisistä kuluttajista että yrityksistä.

kaluste-tukku-ref-img

Ratkaisu

Summium CPQ:ssa myyjä valitsee asiakkaalle sopivat kalusteet ja lisävarusteet, minkä pohjalta työkalu muodostaa kokonaisuudesta tarjouksen tarvittavine hintatietoineen. Lisäksi työkalu muodostaa hankintalistan toimittajilta tilattavista osista yrityksen sisäiseen käyttöön sekä keräyslistat varastohenkilökunnan käyttöön. Työkalu on integroitu yrityksen ERP-järjestelmään.

Hyödyt

Summium CPQ:n avulla tuotteiden hinnoittelu on hallittu keskitetysti ja aiempaa nopeammin. Työkalu helpottaa ja nopeuttaa tuotteiden tilaamista toimittajilta, sillä käyttäjä saa työkalusta valmiit hankintalistat automaattisesti. Oikeiden tuotteiden kerääminen varastosta on aiempaa nopeampaa valmiiden keräyslistojen ansiosta. Myös sisäinen laskutus on nopeutunut merkittävästi Summium CPQ:n ja yrityksen ERP-järjestelmän välisen integraation seurauksena.

LAAJA JA YHTENÄINEN TARJOUSDOKUMENTAATIO AUTOMAATTISESTI

Prima Power on yksi maailmanmarkkinoiden johtavia levyntyöstökoneisiin ja -järjestelmiin erikoistuneita yrityksiä. Tuotevalikoima kattaa laserleikkauksen, lävistyksen, kulmaleikkuun ja taivutuksen kaikilla automaatiotasoilla työstökoneista joustaviin valmistusjärjestelmiin. Yrityksen tuotteita on käytössä erilaisissa sovelluksissa yli 70 maassa.

prima-power-ref-img

Ratkaisu

Prima Powerin koko tuotetarjoaman myynti kulkee Summium CPQ:n kautta. Työkalu mahdollistaa kokonaisten projektien myymisen, sillä tuotteiden konfiguroinnin lisäksi käyttäjä voi määrittää projektiin palveluita, ohjelmistoja, vastuita ja vaihdossa otettavia käytettyjä koneita. Myyntikonfiguraattori on tiiviisti integroitu yrityksen CRM-järjestelmään ja itse asiassa avautuu suoraan sen sisältä. Konfiguraation tuloksena muodostuu laaja dokumentaatio, joka kattaa kuvia sekä kaupallista ja teknistä informaatiota sisältävän tarjousdokumentin sekä kattavan kustannuserittelyn.

Hyödyt

Summium CPQ:n käyttöönoton myötä tarjousprosessi on selvästi nopeutunut, sillä koko projekti voidaan konfiguroida ja hinnoitella kerralla sekä tarjousdokumentaatio muodostuu konfiguroinnin tuloksena automaattisesti. Tuotteiden konfiguroinnissa ja hinnoittelussa tapahtuu aiempaa vähemmän virheitä, sillä aikaisemmat muistinvaraiset ja manuaaliset työvaiheet ovat vähentyneet. Nykyään tarjousdokumentaatio on koko myyntiorganisaation osalta yhteneväinen, mikä puolestaan vahvistaa yrityksen yhtenäistä brändikuvaa.

MYYNTIKONFIGURAATTORI PARHAIMMILLAAN

Danfoss Drives toimii kansainvälisillä markkinoilla kehittäen, valmistaen ja myyden taajuusmuuttajia ja inverttereitä sekä tarjoten niiden koko elinkaaren kattavia palveluita. Heidän asiakaskuntansa koostuu mm. laiva- ja meriteollisuuden, kaivos- ja metalliteollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden yrityksistä.

vacon-ref-img

Ratkaisu

Danfoss Drivesin koko Vacon® tuotetarjoaman maailmanlaajuinen myynti kulkee Summium CPQ:n kautta. Työkalu ohjaa yrityksen massaräätälöitävien tuotteiden konfigurointi-, hinnoittelu-, tarjous ja tilausprosessia sekä on tiiviisti integroitu yrityksen muihin tietojärjestelmiin. Hinta- ja tuotetiedot siirtyvät automaattisesti myyntikonfiguraattorista yrityksen ERP-järjestelmään, ja tehdyt tilaukset kohdistetaan työkalun kautta eri tehtaille tehtaiden tuotantokapasiteetin mukaisesti. Summium CPQ:n muodostama dokumentaatio on hyvin monipuolinen sisältäen erilaisia tarjous- ja tilausvaiheen niin kaupallisia kuin teknisiäkin dokumentteja.

Hyödyt

Summium CPQ mahdollistaa tehokkaan ja keskitetyn tarjous-, hinnoittelu- sekä tilausprosessin, minkä seurauksena tarjouksen ja tilauksen käsittely on huomattavasti nopeutunut. Se on tehnyt globaalista tilauksen käsittelystä yhtenäisen, koska yrityksen koko henkilöstö käyttää samaa työkalua. Työkalu mahdollistaa tiedonsiirron usean erillisen ERP-järjestelmän välillä, jolloin tuotteiden toimitusaika- ja kustannukset voidaan optimoida kohdistamalla tilaukset eri tehtaille tehtaiden kuormitustason mukaisesti. Summium CPQ antaa mahdollisuudet tuotteiden tehokkaalle massaräätälöinnille, jolloin tuotteiden valmistus voidaan toteuttaa ”tilauksesta valmistettava” tai ”tilauksesta kokoonpantava” -periaatteilla.

YHTENÄINEN HINNOITTELU KOKO MYYNTIKANAVASSA

Westwood Oy Ab on puuportaiden ja kaiteiden valmistukseen sekä asennuksiin erikoistunut yritys, jonka asiakaskunta koostuu yksittäisistä kuluttajista, talotoimittajista sekä suurista rakennusliikkeistä. Jokainen porraskokonaisuus suunnitellaan erikseen yksilöllisten mittojen ja asiakastarpeiden mukaisesti.

westwood-ref-img

Ratkaisu

Westwood otti käyttöön Summium CPQ:n hinnoittelu- ja tarjoustyökaluna, jonka avulla asiakastarpeiden mukainen porrasratkaisu voidaan helposti suunnitella ja hinnoitella. Samalla aikaisemmin käytössä olleista taulukkolaskentaohjelmista luovuttiin osana tuotteiden hinnoittelua. Sekä kotimaan että ulkomaiden myynti- ja jälleenmyyntiorganisaatiot käyttävät samaa työkalua, sillä käyttäjäprofiilien kautta eri käyttäjäryhmien oikeuksia voidaan rajata kunkin ryhmän tarpeiden mukaisesti. Wapice huolehtii työkalun ylläpidosta.

Hyödyt

Summium CPQ ohjaa ja tehostaa Westwoodin myyntitoimintaa sallien ainoastaan mahdollisten porraskombinaatioiden tarjoamisen. Lisäksi se eliminoi monia aikaisemmin esiintyneitä hinnoittelun ja tarjousvaiheen haasteita, kuten tuotemuutoksista seurannutta hinnan päivittämistä. Nykyään työkalu luo automaattisesti tuotteelle hinnan ja tarjouspohjan kuvineen, jolloin ne ovat koko myyntikanavan kohdalla ajantasaiset ja yhteneväiset. Reagointiaika asiakkaan muutostarpeisiin on lyhentynyt, sillä samasta tarjouksesta voi tehdä helposti eri versioita. Lisäksi Summium CPQ:ssa oleva tarjouskanta auttaa tulevan myynnin ennustamisessa ja tuotannonsuunnittelussa.

VISUAALINEN 3D-LÄHTÖINEN TUOTEKONFIGUROINTI

Molok on jätteiden syväkeräysjärjestelmien edelläkävijä maailmassa. Tuotevalikoima koostuu erilaisista syväkeräys- ja pintakeräysjärjestelmistä, joita myydään maailmanlaajuisesti mm. kunnille, taloyhtiöille ja yksityisille kuluttajille.

molok-ref-img

Ratkaisu

Molokin koko tuotetarjoaman myynti kotimaassa kulkee Summium CPQ:n kautta. Tuotteiden konfigurointi ja myynti tehdään tabletilla myyjien toimesta jopa yhdessä asiakkaan kanssa. Konfiguroinnissa hyödynnetään ominaisuutta, jossa tuotevalinnat tehdään 3D-mallia klikkaamalla. Työkalu muodostaa tarjotuista tuotteista hinnan, tarjousdokumentin sekä 3D-kuvan, joka tulee automaattisesti näkyviin tarjousdokumenttiin. Työkalu on tiiviisti integroitu yrityksen ERP-järjestelmään.

Hyödyt

Summium CPQ:n käyttöönoton myötä myyntiprosessi on suoraviivaistunut ja monia manuaalisia työvaiheita on poistunut. Myyjän tarvitsee käyttää enää ainoastaan yhtä työkalua tuotteiden myymiseen. Tuotteiden konfiguroinnin oikeellisuus on vähemmän myyjän muistin ja tietämyksen varassa, sillä työkalu huolehtii konfigurointisääntöjen noudattamisesta. 3D-toiminnallisuuden ansiosta myyjä saa tarjoukseen havainnollisen 3D-kuvan myytävästä tuotteesta, mikä puolestaan helpottaa asiakkaan ostopäätöstä. Samalla tarjouksen tekemiseen käytettävä aika on vähentynyt. Tilausvaiheessa asiakas- ja tuotetietoja ei tarvitse enää manuaalisesti syöttää ERP-järjestelmään, koska ERP-järjestelmä saa kyseiset tiedot Summium CPQ:sta automaattisesti.